Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług gabinetu dentystycznego.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest HARMONYDENT SYGNECKA-SZULC SPÓŁKA JAWNA , z siedzibą w UL. SMOLNA 13 / U2, 61-008 POZNAŃ , NIP 7822882538 KRS 0000840600 REGON 386025937.

3. Zakres zbieranych danych

Gabinet dentystyczny zbiera następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • PESEL
 • Informacje medyczne związane z leczeniem stomatologicznym

4. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Realizacja usług stomatologicznych
 • Kontakt z pacjentem w sprawach związanych z umawianiem wizyt
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na gabinet

5. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny
 • Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przetwarzanie w celach medycznych

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 • Podmiotom współpracującym z gabinetem w zakresie realizacji usług (np. laboratoria medyczne)

7. Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a także przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej.

8. Prawa Użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

9. Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie pytania, uwagi oraz żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: [Adres e-mail] lub na adres siedziby gabinetu.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej gabinetu.

11. Postanowienia końcowe

Korzystanie z usług gabinetu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji, prosimy o niekorzystanie z usług gabinetu oraz kontakt z administratorem danych w celu usunięcia danych osobowych.

HARMONYDENT SYGNECKA-SZULC SPÓŁKA JAWNA ,
z siedzibą w UL. SMOLNA 13 / U2, 61-008 POZNAŃ
tel.  (+48) 575 579 160                

Image
ul. Smolna 13/U2, 61-008 Poznań
Godziny otwarcia

Pon  9:00 - 19:00
Wt    9:00 - 19:00
Śr     9:00 - 19:00
Czw  9:00 - 19:00
Pt     9:00 - 19:00

Zadzwoń

(+48) 575 579 160

Jesteśmy gotowi pomóc Ci osiągnąć w pełni zdrowe zęby!
Godziny otwarcia

Pon   9:00 - 19:00
Wt    9:00 - 19:00
Śr      9:00 - 19:00
Czw  9:00 - 19:00
Pt      9:00 - 19:00

Zadzwoń